True Animal Protein Price (TAPP) Coalitie is een petitie gestart voor een eerlijke vleesprijs. Met een brede coalitie van boeren, artsen, jongeren, voedingsorganisaties, milieu- en dierenwelzijnsorganisaties en diverse bedrijven pleiten zij samen voor het belang van eerlijke prijzen van vlees en zuivel. Er wordt volgens de coalitie te weinig betaald voor vlees.

Waarom een eerlijke vleesprijs?
De consument betaalt nu niet voor de maatschappelijke kosten van vlees, zoals klimaatschade. Denk hierbij aan de kosten van klimaatverandering, milieuschade, dierenleed, volksgezondheid, het risico op de infectieziekte zoönose en de te lage inkomens van boeren. Een eerlijke, iets hogere prijs voor vlees draagt flink bij aan de oplossingen van deze problemen.

Goedkoper groente en fruit 
De opbrengst van de voorgestelde eerlijke vleesprijs bedraagt ruim 1 miljard euro per jaar. Een deel gaat naar verduurzaming van de veehouderij voor verbeteringen in dierenwelzijn, milieu, klimaat en biodiversiteit. Daarnaast kunnen de prijzen worden verlaagd van groenten, fruit, aardappelen en vleesvervangers. Ook zullen de lagere en midden inkomens gecompenseerd worden voor de gestegen prijs van vlees. De opbrengsten gaan hiermee volledig terug naar Nederland. De voorgestelde eerlijke vleesprijs is een verhoging van €0,20 per 100 gram op alle vleessoorten.

De milieu impact van een eerlijke vleesprijs is groot
De klimaatschade per kilo vlees is vooral hoog voor rund- en lamsvlees, maar ook voor varkensvlees en kip, vergeleken met bijvoorbeeld eieren. De CO2 emissie van plantaardige eiwitbronnen zoals soja of vleesvervangers ligt over het algemeen weer lager dan die van eieren. Heffing van een accijns op vlees zal leiden tot een lagere vleesconsumptie. De opbrengsten daarvan kunnen weer worden geïnvesteerd in verduurzaming van de landbouw. Daarnaast zal er aan uitstoot van broeikasgassen veel bespaard worden, zo ook aan water- en landgebruik.

Jij kunt helpen
Steun is nodig om dit voorstel waar te kunnen maken en een betere balans te kunnen brengen in de verhouding dierlijke en plantaardige eiwitbronnen. Teken de petitie om de politiek op te roepen om de eerlijke vleesprijs door te voeren. Ondertekenen kan op www.eerlijkevleesprijs.nl.

 

Summary
Eerlijke vleesprijs leidt tot meer balans
Article Name
Eerlijke vleesprijs leidt tot meer balans
Description
TAPP coalitie pleit voor het belang van eerlijke prijzen van vlees en zuivel. Er wordt volgens de coalitie te weinig betaald voor vlees.
Author